Унифарм АД - Продукти
Начало Продукти
Продукти
Производството на Дружеството е съсредоточено в три основни направления:

Твърди лекарствени форми
• Основно място в производството на фирмата заемат таблетните форми, с приложение при заболявания на сърдечно-съдовата, храносмилателната, нервната и дихателната системи.

Концентрати за хемодиализа
• Фирмата е основен производител на разтвори в България.
• През 2013 Унифарм пуска нови концентрати за хемодиализа. Новата продуктова листа на концентратите за хемодиализа  обхваща всички групи хемодиализни концентрати: ацетатни , широка гама сертифицирани кисели концентрати за бикарбонатна хемодиализа с разреждания 1:35 и 1:45, разширена група алкални концентрати за бикарбонатна хемодиализа с иновативен продукт бикарбонатен  разтвор 8,4% Плюс ( за намаляване на сърдечно-съдовите и мекотъканни калцификати ) - при разтворите, и  сух Натриев бикарбонат в двете познати форми „cart“и „bag“. 


Течни лекарствени форми

• Фирмата произвежда собствени продукти и по възлагателен договор. Произвеждат се както лекарства, така и медицински изделия под формата на назални, перорални и ушни разтвори, кремове и гелове.

За 2017 г. фирмата е реализирала  приходи от продажби на медикаменти за 18,8 млн. лв. Увеличават се обемите на продажба спрямо 2016 г с 10%. Продажбите на таблетни форми заемат 82%, концентратите за хемодиализа – 10%, а течните лекарствени форми – 8%.


alt
Покриването на голяма част от най-съществените фармако-терапевтични категории позиционира фирмата като традиционен и добре познат производител, който се стреми да запази доверието на потребителите и чийто основен принцип е осигуряване на лекарства с високо качество с грижа за пациентите.

alt